Rreth Nesh

You are here

Aktiviteti kryesor i Komanise “TELNIKS” konsiston ne :

 • Ndertime pilotash te diametrave te ndryshem:
  • per ura
  • per bankina portuale
  • per mbrojtje skarpatash nga rreshkitja e dherave
  • per perforcim bazamentesh te godinave civile e industriale
  • per parkimet nentokesore
 • Ndertime diafragmash me dimensione te ndryshme.
 • Ankerime injektime - si dhe testimi i tyre me paisjen e ankerave
 • Jet grounding,
 • Ngulje dhe shkulje palangolash metalike me vibrator
 • Shpime pusesh hidrogjeologjike
 • Studime gjeologo - inxhinierike
 • Germime, transport dherash dhe materiale inerte