Stafi

You are here

Struktura organizative e firmes eshte e ndertuar mbi bazen e 8 sektoreve te cilat funksionojne ne menyre te pavarur si dhe mbeshteten nga nje repart ndihmes (Ofiçina) me specialiste shume te afte per mirembajtjen e makinerive.

  1. Sektori i Pilotave
  2. Sektori i Diafragmave
  3. Sektori i Ankerimit
  4. Sektori i Jetgrouding
  5. Sektori i Nguljeve dhe shkuljeve te palangolave metalike me vibrator
  6. Sektori i Shpimeve hidro-gjeologjike
  7. Sektori i Studime gjeologo - inxhinierike
  8. Sektori i Germimeve dhe transportit te materialeve inerte

Stafi i firmes ka nje pervoje individuale shumevjeçare e konkretizuar kjo ne kryerjen e volumeve te medha te punimeve ne gjithe gamen e punimeve te nentokes.

Drejtuesi teknik i kompanise ka nje eksperience shume vjeçare ne fushen e ndertimit. Ka qene autor i projekteve dhe zbatimeve te shume veprave ne fushen e shpimeve te thella dhe te ceketa qe jane realizuar ne Shqiperi.