Ndertime Diafragmash

You are here

Godine banimi dhe sherbimesh ne lagjen Nr.3, Rruga "Migjeni", Durres

Godine banimi dhe sherbimesh  ne lagjen Nr.3, Rruga "Migjeni", Durres; Punime ndertimi diafragme per parkim nentokesor me 3 kate nentoke, me diameter 600 mm, me gjeresi 2500 mm dhe thellesi 12 ml.

Godine polifunksionale ne Rrugen “Abdi Toptani” Tirane

Godine polifunksionale ne  Rrugen “Abdi Toptani” Tirane; Punime ndertimi diafragme per parkim nentokesor me 5 kate nentoke, me diameter 800 mm, me gjeresi 2500 mm dhe thellesi 25 ml,

Godine banimi dhe sherbimesh ne rrugen "Muhamet Gjollesha"

Godine banimi dhe sherbimesh ne rrugen "Muhamet Gjollesha" prane Stadiumit “Selman Stermansi”;  Punime ndertimi diafragme per parkim nentokesor 3-katesh me siperfaqe ndertimi per kat 1200 m2, me thellesi te diafragmes 15.5 ml, me diameter 600 mm.+

Godine banimi dhe sherbimesh ne rrugen “Irfan Tomini”, Tirane

Godine banimi dhe sherbimesh ne rrugen “Irfan Tomini”, Tirane; ndertim diafragme tek objekti ne rrugen “Irfan Tomini”, me siperfaqe ndertimi per kat 1300 m2, me thellesi te diafragmes 14 ml, me diameter 600 mm.

Godine banimi dhe sherbimesh prane qendres Kristal Tirane

 Godine banimi dhe sherbimesh prane qendres Kristal Tirane; Punime ndertimi diafragme per parkim nentokesor 2-katesh me siperfaqe ndertimi per kat 1200 m2, me thellesi te diafragmes 14 ml, me diameter 600 mm.

Godine banimi dhe sherbimesh ne qytetin e Fierit

Godine banimi dhe sherbimesh ne qytetin e Fierit; punime ndertimi diafragme per parkimin nentokesor 2-katesh me siperfaqe ndertimi per kat 1200 m2, me thellesi te diafragmes 12 ml, me diameter 600 mm.

Godine banimi dhe sherbimesh prane stacionit te trenit, Tirane

Godine banimi dhe sherbimesh prane stacionit te trenit, Tirane; Punime ndertimi diafragme te parkimit nentokesor 4-katesh me siperfaqe ndertimi per kat 4800 m2, me thellesi te diafragmes 22 ml, me diameter 800 mm.

Godine banimi dhe sherbimesh ne lagjen Laprake

Godine banimi dhe sherbimesh ne lagjen Laprake; Ndertim parkimi nentokesor 2-katesh me thellesi te diafragmes 12 ml, me diameter 600 mm, me siperfaqe ndertimi per kat 1600 m2

Godine banimi dhe sherbimesh tek Rruga Vaso Pasha

Godine banimi dhe sherbimesh tek Rruga Vaso Pasha, perballe lokal Berlinit; Ndertim parkimi nentokesor 4-katesh me thellesine 22 ml, me diameter 800 mm, me siperfaqe ndertimi per kat 1200 m2

Godine banimi dhe sherbimesh ne afersi te hotel Drini-t

Godine banimi dhe sherbimesh ne afersi te hotel Drini-t ; Ndertim parkimi nentokesor 4-katsh me diafragme me thellesi 22 ml, me diameter 800 mm me nje siperfaqe 4500 m2 per çdo kat ndertim.

Pages