Perforcim Bazamentesh

You are here

U kryen punime me pilota per bazamentin e kullave te aeroportit te Rinasit

U kryen punime me pilota per bazamentin e kullave te aeroportit te Rinasit me diameter 800 mm dhe thellesi 17 ml.

Perforcim terreni nga rreshqitja tek Kodra e Diellit

Perforcim terreni  nga rreshqitja tek Kodra e Diellit, komuna Farke, Tirane; punime me pilota per perforcim terreni, me diameter 600 mm dhe me thellesi    12 ml.