Projekte

You are here

Punime per injektim ankerash ne objektin godine polifunksionale ne Rrugen “Abdi Toptani” Tirane

Punime per injektim ankerash ne objektin godine polifunksionale ne  Rrugen “Abdi Toptani” Tirane, me 4,5 dhe 7 kavo çeliku per anker ne thellesine 25 m dhe  me 5 rrjeshta ankerimi.

Godine banimi dhe sherbimesh ne lagjen Nr.3, Rruga "Migjeni", Durres

Godine banimi dhe sherbimesh  ne lagjen Nr.3, Rruga "Migjeni", Durres; Punime ndertimi diafragme per parkim nentokesor me 3 kate nentoke, me diameter 600 mm, me gjeresi 2500 mm dhe thellesi 12 ml.

Godine polifunksionale ne Rrugen “Abdi Toptani” Tirane

Godine polifunksionale ne  Rrugen “Abdi Toptani” Tirane; Punime ndertimi diafragme per parkim nentokesor me 5 kate nentoke, me diameter 800 mm, me gjeresi 2500 mm dhe thellesi 25 ml,

Godine banimi dhe sherbimesh ne rrugen "Muhamet Gjollesha"

Godine banimi dhe sherbimesh ne rrugen "Muhamet Gjollesha" prane Stadiumit “Selman Stermansi”;  Punime ndertimi diafragme per parkim nentokesor 3-katesh me siperfaqe ndertimi per kat 1200 m2, me thellesi te diafragmes 15.5 ml, me diameter 600 mm.+

Godine banimi dhe sherbimesh ne rrugen “Irfan Tomini”, Tirane

Godine banimi dhe sherbimesh ne rrugen “Irfan Tomini”, Tirane; ndertim diafragme tek objekti ne rrugen “Irfan Tomini”, me siperfaqe ndertimi per kat 1300 m2, me thellesi te diafragmes 14 ml, me diameter 600 mm.

Godine banimi dhe sherbimesh prane qendres Kristal Tirane

 Godine banimi dhe sherbimesh prane qendres Kristal Tirane; Punime ndertimi diafragme per parkim nentokesor 2-katesh me siperfaqe ndertimi per kat 1200 m2, me thellesi te diafragmes 14 ml, me diameter 600 mm.

Godine banimi dhe sherbimesh ne qytetin e Fierit

Godine banimi dhe sherbimesh ne qytetin e Fierit; punime ndertimi diafragme per parkimin nentokesor 2-katesh me siperfaqe ndertimi per kat 1200 m2, me thellesi te diafragmes 12 ml, me diameter 600 mm.

Godine banimi dhe sherbimesh prane stacionit te trenit, Tirane

Godine banimi dhe sherbimesh prane stacionit te trenit, Tirane; Punime ndertimi diafragme te parkimit nentokesor 4-katesh me siperfaqe ndertimi per kat 4800 m2, me thellesi te diafragmes 22 ml, me diameter 800 mm.

Godine banimi dhe sherbimesh ne lagjen Laprake

Godine banimi dhe sherbimesh ne lagjen Laprake; Ndertim parkimi nentokesor 2-katesh me thellesi te diafragmes 12 ml, me diameter 600 mm, me siperfaqe ndertimi per kat 1600 m2

Godine banimi dhe sherbimesh tek Rruga Vaso Pasha

Godine banimi dhe sherbimesh tek Rruga Vaso Pasha, perballe lokal Berlinit; Ndertim parkimi nentokesor 4-katesh me thellesine 22 ml, me diameter 800 mm, me siperfaqe ndertimi per kat 1200 m2

Godine banimi dhe sherbimesh ne afersi te hotel Drini-t

Godine banimi dhe sherbimesh ne afersi te hotel Drini-t ; Ndertim parkimi nentokesor 4-katsh me diafragme me thellesi 22 ml, me diameter 800 mm me nje siperfaqe 4500 m2 per çdo kat ndertim.

Godine banimi dhe sherbimesh tek Rruga “Don Bozgo”

Godine banimi dhe sherbimesh tek Rruga “Don Bozgo”; Ndertim parkimi nentokesor 2-katesh me thellesi te diafragmes 12 ml, me diameter 600 mm, me siperfaqe ndertimi per kat 2800 m2

Godine banimi dhe sherbimesh tek Ish Kinema Republika

Godine banimi dhe sherbimesh tek Ish Kinema Republika; Ndertim parkimi nentokesor 4-katesh me thellesi te diafragmes 22 ml, me diameter 800 mm, objekt i ndertuar ne nje formacion gjeologjik shume te veshtire (conglomerate) dhe me debit te madh uji nentokesor, me siperfaqe ndertimi per kat 2000 m2

Punime per ndertim pilotash per rikonstruksionin e kalates Nr. 10 ne portin e Durresit

Punime per ndertim pilotash per rikonstruksionin e kalates Nr. 10 ne portin e Durresit me diameter 1200 mm dhe thellesi 42.5 ml dhe 1500 mm dhe thellesi 46.00 ml.

Ndertim pilotash ne objektin "Ndertim Rruga By-Pass-Plepa-Kavaje-Rrogozhine

Ndertim  pilotash ne objektin "Ndertim Rruga By-Pass-Plepa-Kavaje-Rrogozhine, Loti 8 me diameter 1200 mm dhe thellesi 18 - 20 ml.

Ndertim pilotash ne objektin godine banimi dhe sherbimesh ne zonen Uji i Ftohte

Ndertim  pilotash ne objektin godine banimi dhe sherbimesh  ne zonen Uji i Ftohte, Vlore me diameter 600 dhe 800 mm dhe thellesi 10 dhe12 ml.

Ndertim pilotash ne objektin “Rruga e Brarit – Hyrje Tuneli Qafe Murrize”

Ndertim  pilotash ne objektin “Rruga e Brarit – Hyrje Tuneli Qafe Murrize” per ura dhe mure mbajtese me diameter 1000 dhe 1200 mm dhe thellesi  10, 12 dhe 14 ml.

Ndertim pilotash me kafshim per objektin godine banimi dhe sherbimesh ne Rrugen “Jordan Misja”

Ndertim  pilotash me kafshim  per objektin godine banimi dhe sherbimesh ne Rrugen “Jordan Misja” Tirane me diameter 600 dhe 800 mm dhe thellesi 12 ml.

Punime me pilota per objektin “Kompleksi i Vilave” me vendodhje ne Sauk

Punime me pilota  per objektin “Kompleksi i Vilave” me vendodhje ne Sauk, Komuna Farke Tirane me diameter 700 dhe 800 mm dhe thellesi 8, 10 dhe 12 ml.

Punime me pilota per objektin residence banimi me vendodhje ne Kodrat e Liqenit

Punime me pilota  per objektin residence banimi me vendodhje ne Kodrat e Liqenit, Komuna Farke Tirane me diameter 600 mm dhe thellesi 10 ml.

Punime me pilota per objektin “Universitet Privat” me vendodhje ne Lunder

Punime me pilota  per objektin “Universitet Privat” me vendodhje ne Lunder, Komuna Farke Tirane me diameter 600 mm dhe thellesi 15 ml.

Ndertim pilotash per objektin godine banimi dhe sherbimesh afer murit te kopeshtit Botanik

Ndertim pilotash per objektin godine banimi dhe sherbimesh afer murit te kopeshtit Botanik, me diameter 600 mm dhe thellesi 12 ml.

Ndertim pilotash per objektin godine banimi dhe sherbimesh ne kodren e diellit

Ndertim pilotash per objektin godine banimi dhe sherbimesh ne kodren e diellit, Komuna Farke, Tirane. Diametri i tyre ishte 700 dhe 800 mm dhe thellesi 12 ml.

U kryen punime me pilota per bazamentin e kullave te aeroportit te Rinasit

U kryen punime me pilota per bazamentin e kullave te aeroportit te Rinasit me diameter 800 mm dhe thellesi 17 ml.

Godine Banimi dhe sherbimesh ne qytetin e Vlores

Godine Banimi dhe sherbimesh ne qytetin e Vlores. Objekt i ndertuar me pilota me diameter  900 mm dhe thellesi 11 ml.

Punime me pilota per ndertimin e urave ne rrugen “Kukes-Morine”

Punime me pilota per ndertimin e urave ne rrugen “Kukes-Morine” ne zonen e quajtur Viadukti, km 13+450, me diameteri  1200 mm dhe thellesi 20 ml.

U kryhen punime sipas kontrates per hapje pilotash ne rrugen Qukes-Qafe Plloce

U kryhen punime sipas kontrates per hapje pilotash ne rrugen Qukes-Qafe Plloce, Loti 1, nenkontraktor i kompanise Salillari; Ndertim pilotash per rrugen Qukes-Qafe Plloce, pjese e Lotit 1, me  diameter 1200 mm me thellesi 20 ml.

Pages